Bóng đá wap – Dữ liệu bóng đá số
TT Đội Tr T H B Hs Đ
1
Thụy Điển
2 2 0 0 3 6
2
Estonia
2 1 1 0 1 4
3
Trinidad & T.
1 1 0 0 2 3
4
Serbia
1 1 0 0 1 3
5
LKS Lodz
1 0 1 0 0 1
6
Tajikistan U21
1 0 1 0 0 1
7
Colombia
1 0 1 0 0 1
8
Iceland
2 0 1 1 -1 1
9
Mỹ
2 0 1 1 -1 1
10
Afghanistan
0 0 0 0 0 0
11
Ai Cập
0 0 0 0 0 0
12
Albania
0 0 0 0 0 0
13
Algeria
0 0 0 0 0 0
14
Andorra
0 0 0 0 0 0
15
Angola
0 0 0 0 0 0
16
Anh
0 0 0 0 0 0
17
Argentina
0 0 0 0 0 0
18
Armenia
0 0 0 0 0 0
19
Aruba
0 0 0 0 0 0
20
Arập Xêut
0 0 0 0 0 0
21
Australia
0 0 0 0 0 0
22
Azerbaijan
0 0 0 0 0 0
23
B.B.Ngà
0 0 0 0 0 0
24
Alb. Niigata (JPN)
0 0 0 0 0 0
25
B.D.Nha
0 0 0 0 0 0
26
B.Dortmund
0 0 0 0 0 0
27
Ba Lan
0 0 0 0 0 0
28
Anguilla
0 0 0 0 0 0
29
Bangladesh
0 0 0 0 0 0
30
Barbados
0 0 0 0 0 0
31
Belarus
0 0 0 0 0 0
32
Benin
0 0 0 0 0 0
33
Bhutan
0 0 0 0 0 0
34
Bolivia
0 0 0 0 0 0
35
Botswana
0 0 0 0 0 0
36
Brazil
0 0 0 0 0 0
37
Brunei
0 0 0 0 0 0
38
Burkina Faso
0 0 0 0 0 0
39
Burundi
0 0 0 0 0 0
40
Bahamas
0 0 0 0 0 0
41
Bỉ
0 0 0 0 0 0
42
CHDC Congo
0 0 0 0 0 0
43
Cameroon
0 0 0 0 0 0
44
Campuchia
0 0 0 0 0 0
45
Bosnia & Herz
0 0 0 0 0 0
46
Canada
0 0 0 0 0 0
47
Cape Verde
0 0 0 0 0 0
48
Bahrain
0 0 0 0 0 0
49
Bonaire
0 0 0 0 0 0
50
Bulgaria
0 0 0 0 0 0
51
Bắc Ireland
0 0 0 0 0 0
52
Cartagena B
0 0 0 0 0 0
53
Chile
0 0 0 0 0 0
54
Comoros
0 0 0 0 0 0
55
Congo
0 0 0 0 0 0
56
CH Trung Phi
0 0 0 0 0 0
57
Costa Rica
0 0 0 0 0 0
58
Croatia
0 0 0 0 0 0
59
Cuba
0 0 0 0 0 0
60
Curacao
0 0 0 0 0 0
61
Dominican
0 0 0 0 0 0
62
Dubai City Club
0 0 0 0 0 0
63
EIF Ekenas
0 0 0 0 0 0
64
Ecuador
0 0 0 0 0 0
65
El Salvador
0 0 0 0 0 0
66
Equatorial Guinea
0 0 0 0 0 0
67
Ethiopia
0 0 0 0 0 0
68
Fiji
0 0 0 0 0 0
69
Daejeon Hana Citizen
0 0 0 0 0 0
70
Dominica
0 0 0 0 0 0
71
Fiji U20
0 0 0 0 0 0
72
French Guiana
0 0 0 0 0 0
73
Gabon
0 0 0 0 0 0
74
Gambia
0 0 0 0 0 0
75
Eswatini
0 0 0 0 0 0
76
Georgia
0 0 0 0 0 0
77
Ghana
0 0 0 0 0 0
78
Fiorentina
0 0 0 0 0 0
79
Ghana B
0 0 0 0 0 0
80
French St. Martin
0 0 0 0 0 0
81
Gibraltar
0 0 0 0 0 0
82
Grenada
0 0 0 0 0 0
83
Guinea
0 0 0 0 0 0
84
Guinea Bissau
0 0 0 0 0 0
85
Haiti
0 0 0 0 0 0
86
Honduras
0 0 0 0 0 0
87
Guadeloupe
0 0 0 0 0 0
88
Guatemala
0 0 0 0 0 0
89
Hungary
0 0 0 0 0 0
90
Hy Lạp
0 0 0 0 0 0
91
Guyana
0 0 0 0 0 0
92
Hà Lan
0 0 0 0 0 0
93
Hàn Quốc
0 0 0 0 0 0
94
Hàn Quốc U20
0 0 0 0 0 0
95
Hồng Kông
0 0 0 0 0 0
96
Indonesia
0 0 0 0 0 0
97
Inter Turku
0 0 0 0 0 0
98
Indonesia U23
0 0 0 0 0 0
99
Iran
0 0 0 0 0 0
100
Iraq
0 0 0 0 0 0
101
Kazakhstan
0 0 0 0 0 0
102
Iraq U23
0 0 0 0 0 0
103
Kenya
0 0 0 0 0 0
104
Kosovo
0 0 0 0 0 0
105
Kyrgyzstan
0 0 0 0 0 0
106
Lesotho
0 0 0 0 0 0
107
Lithuania
0 0 0 0 0 0
108
Ma Rốc B
0 0 0 0 0 0
109
Ma cao
0 0 0 0 0 0
110
Madagascar
0 0 0 0 0 0
111
Kyrgyzstan U23
0 0 0 0 0 0
112
Malawi
0 0 0 0 0 0
113
Maldives
0 0 0 0 0 0
114
Lazio
0 0 0 0 0 0
115
Mali
0 0 0 0 0 0
116
Martinique
0 0 0 0 0 0
117
Mauritania
0 0 0 0 0 0
118
Na Uy
0 0 0 0 0 0
119
Ireland
0 0 0 0 0 0
120
Israel
0 0 0 0 0 0
121
Lào U23
0 0 0 0 0 0
122
Italia
0 0 0 0 0 0
123
Jamaica
0 0 0 0 0 0
124
M.gladbach
0 0 0 0 0 0
125
Jordan
0 0 0 0 0 0
126
Kuwait
0 0 0 0 0 0
127
Latvia
0 0 0 0 0 0
128
Malawi U20
0 0 0 0 0 0
129
Liberia
0 0 0 0 0 0
130
Libya
0 0 0 0 0 0
131
Luxembourg
0 0 0 0 0 0
132
Lào
0 0 0 0 0 0
133
Mallorca
0 0 0 0 0 0
134
Ma Rốc
0 0 0 0 0 0
135
Mexico
0 0 0 0 0 0
136
Montenegro
0 0 0 0 0 0
137
Mozambique
0 0 0 0 0 0
138
Myanmar
0 0 0 0 0 0
139
Mông Cổ
0 0 0 0 0 0
140
Nam Phi
0 0 0 0 0 0
141
Nepal
0 0 0 0 0 0
142
New Caledonia
0 0 0 0 0 0
143
New Zealand
0 0 0 0 0 0
144
Nga
0 0 0 0 0 0
145
Namibia
0 0 0 0 0 0
146
Necaxa
0 0 0 0 0 0
147
Nhật Bản
0 0 0 0 0 0
148
Nicaragua
0 0 0 0 0 0
149
Niger
0 0 0 0 0 0
150
North Macedonia
0 0 0 0 0 0
151
Oman
0 0 0 0 0 0
152
Pakistan
0 0 0 0 0 0
153
Palestine
0 0 0 0 0 0
154
Panama
0 0 0 0 0 0
155
Papua New Guinea
0 0 0 0 0 0
156
Peru
0 0 0 0 0 0
157
Pháp
0 0 0 0 0 0
158
Paraguay
0 0 0 0 0 0
159
Rwanda
0 0 0 0 0 0
160
San Marino
0 0 0 0 0 0
161
Senegal
0 0 0 0 0 0
162
Singapore
0 0 0 0 0 0
163
Slovakia
0 0 0 0 0 0
164
Slovenia
0 0 0 0 0 0
165
Romania
0 0 0 0 0 0
166
Seychelles
0 0 0 0 0 0
167
Solomon Islands
0 0 0 0 0 0
168
St.Lucia
0 0 0 0 0 0
169
St.Vincent
0 0 0 0 0 0
170
Sri Lanka
0 0 0 0 0 0
171
Sudan
0 0 0 0 0 0
172
Suriname
0 0 0 0 0 0
173
T.N.Kỳ
0 0 0 0 0 0
174
Scotland
0 0 0 0 0 0
175
Sierra Leone
0 0 0 0 0 0
176
Séc
0 0 0 0 0 0
177
Síp
0 0 0 0 0 0
178
T.B.Nha
0 0 0 0 0 0
179
Tajikistan U23
0 0 0 0 0 0
180
Tahiti
0 0 0 0 0 0
181
Tajikistan
0 0 0 0 0 0
182
Tanzania
0 0 0 0 0 0
183
Thái Lan U23
0 0 0 0 0 0
184
Thụy Sỹ
0 0 0 0 0 0
185
Trung Quốc
0 0 0 0 0 0
186
Tunisia
0 0 0 0 0 0
187
Trinidad &T. U20
0 0 0 0 0 0
188
UAE
0 0 0 0 0 0
189
Lebanon
0 0 0 0 0 0
190
Liechtenstein
0 0 0 0 0 0
191
Turks & Caicos
0 0 0 0 0 0
192
Malaysia
0 0 0 0 0 0
193
Ukraina
0 0 0 0 0 0
194
Malta
0 0 0 0 0 0
195
Moldova
0 0 0 0 0 0
196
Nigeria
0 0 0 0 0 0
197
Philippines
0 0 0 0 0 0
198
Qatar
0 0 0 0 0 0
199
Wales
0 0 0 0 0 0
200
Thái Lan
0 0 0 0 0 0
201
Togo
0 0 0 0 0 0
202
Turkmenistan
0 0 0 0 0 0
203
Uganda
0 0 0 0 0 0
204
Đông Timo U23
0 0 0 0 0 0
205
Uruguay
0 0 0 0 0 0
206
Uzbekistan
0 0 0 0 0 0
207
Vanuatu
0 0 0 0 0 0
208
Vanuatu U20
0 0 0 0 0 0
209
Vanuatu U23
0 0 0 0 0 0
210
Venezuela
0 0 0 0 0 0
211
Mauritius
1 0 0 1 -1 0
212
Syria
0 0 0 0 0 0
213
Việt Nam
0 0 0 0 0 0
214
WS Wanderers
0 0 0 0 0 0
215
Zambia
0 0 0 0 0 0
216
Áo
0 0 0 0 0 0
217
South Sudan
2 0 0 2 -4 0
218
Belize
1 0 0 1 -4 0
219
Đan Mạch
0 0 0 0 0 0
220
Đài Loan
0 0 0 0 0 0
221
Đảo Faroe
0 0 0 0 0 0
222
Đức
0 0 0 0 0 0
223
Đông Timo
2 0 0 2 -6 0
224
Ấn Độ
0 0 0 0 0 0
225
Saint Martin
1 0 0 1 -2 0
226
Phần Lan
2 0 0 2 -3 0

Thông Tin Bảng Xếp Hạng Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Bongdawap.info cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá Giao Hữu ĐTQG trong ngày từ vòng bảng cho đến những trận cầu hấp dẫn theo từng vòng đấu 1, 2, 3, ....

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Trang tin điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam  

Đối tác: bóng đá trực tuyến | kqbd | 188bongda | dang ky m88 | w88
icon_top